Upphandling inför relining

Tuta och kör?

Det är bestämt att du och din familj ska åka på semester, men vet inte om ni ska lägga pengarna på Thailand med TUI, Cypern med Ving eller Rhodos med Apollo. Hur gör ni då? Drar lott? Väljer första bästa?

Nej, tänkte väl det. Ni jämför givetvis pris och läser på om varje resmål för att bilda er en uppfattning om vad ni får för pengarna.

Därefter fattar ni beslut om det som känns tryggast och passar er bäst.

Självklart gäller det även en relining av avloppsrören. Att bara ta första bästa som ringer på dörren, eller som hjälper er att spola rent rören, kan funka utmärkt som en glad Sista-minuten-resa. Å andra sidan kan det också bli väldigt dyrt och helt utan garantier om det vill sig illa.

En upphandling specifik för er fastighet

Vid en upphandling inför relining tar vi hjälp av resultatet i förundersökningen och skapar ett förfrågningsunderlag med så många parametrar som möjligt. Det innebär att anbudsgivaren (entreprenören) inte behöver ta lika mycket höjd för osäkra riskmoment som de annars måste göra då de inte vet de exakta förutsättningarna i fastigheten.

Genom att tvinga entreprenörer att svara på en mängd detaljerade tekniska frågor i upphandlingen så undviker vi risken för att entreprenörerna lägger ett alldeles för lågt bud av konkurrensskäl. Det här är vanligt förekommande på en het marknad och det lägre anbudet kompenseras i ett senare skede genom dyra och oväntade ÄTA-arbeten*. Genom att fråga detaljerat i upphandlingen, så håller vi nere entreprenadens totalpris.

Gör inte missen som bostadsrättsförening eller fastighetsägare att hoppa över den här viktiga biten. Ni hamnar i en utsatt situation där det inte finns tillräckligt med påtryckningsmedel att använda.

Den här typen av arbete kräver en hel del dokumentation, som t ex allmänna föreskrifter och teknisk rambeskrivning vilket är referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för arbeten i byggbranschen. Kraven är sådana som branschen uppfattar som god praxis, accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande.

Dessa texter är i sin tur samordnade med de Allmänna bestämmelserna AB, ABT och ABK som tillsammans med garantier blir gällande genom att åberopa detta i ett kontrakt mellan entreprenör och beställare samt konsult och beställare. Andra saker som ofta glöms bort i sammanhanget är vilket ansvar föreningen eller fastighetsägaren har som byggherre. Entreprenader ska idag anmälas till skatteverket, det finns krav på ID-06 och arbetsmiljösamordning samt brandskydd med mera.

När kompendiet (anbudsförfrågan) är färdigt skickas detta, tillsammans med aktuella ritningar och filmer, ut till den eller de entreprenörer som är med i upphandlingen. Entreprenörerna behöver därefter få fastigheten visad för att bilda sig en egen uppfattning om rörrenoveringen. De går sedan tillbaka till kontoret, räknar på jobbet och sammanställer sedan en offert som skickas in några veckor senare.

När anbuden inkommit sammanställs dessa. Vi visar på skillnader och får er att förstå precis vad det är entreprenören erbjuder och vad som ingår i deras anbud i jämförelse med vår anbudsförfrågan.

Vi kan göra en rekommendation på lämplig entreprenör men det är alltid beställaren, fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som fattar det avgörande beslutet.

Om man redan har hittat en entreprenör som man vill ska utföra reliningarbetet, så bör man ÄNDÅ göra en upphandling, så att både ni som beställare och de som ska utföra reliningarbetet, entreprenören, vet vad som ska levereras, på vilket sätt och inom vilket tidsgräns. Att skriva ett bra kontrakt är också viktigt för att garantier ska bli gällande.

Verkar relining komplicerat?

Vi hjälper gärna till med er upphandling oavsett om ni gjort en förundersökning först eller hamnat i processen via en annan väg. Ni väljer själva om ni vill ha hjälp med hela upphandlingen eller om ni enbart vill ha lagom med rådgivning inför er reliningentreprenad.
Inget är för stort eller smått för oss. Dessutom är första mötet alltid gratis.
Arbetsområdet sträcker sig från Malmö i söder till Stockholm i norr, men ibland ännu längre bort. Vår hemmabas är Göteborg. Ni väljer själva om mötet sker på plats eller via video. Vi är självklart vaccinerade mot Covid-19 och anpassar oss efter gällande rekommendationer.

Kontakta oss direkt

  Vad säger våra kunder?

  Vi är väldigt stolta över att vi har så många nöjda kunder. Nedan kan du läsa vad några av dem tycker.
  Vi insåg tidigt att vi behövde hjälp med hela vårt projekt angående avloppsrenoveringen. Vi kontaktade Flando och hade inledande dialog med Peter Jobark. Peter gav ett väldigt seriöst intryck och vi fick ett stort förtroende för honom från första början. Peter var sedan med oss genom hela processen från nulägesanalys, upphandlingsunderlag, val av entreprenör till ett helt genomfört projekt. Flando med Peter Jobark som ansvarig gjorde ett gediget och professionellt arbete och stöttade vår förening på ett föredömligt sätt genom hela projektet.

  Tobias Granelli

  Brf Alania 1

  Flando AB har jag anlitat i alla mina rörrenoveringsprojekt. Dels att som steg 1 först göra en kartläggning med statusundersökning, kontroll av bef VVS-ritningar att de stämmer med verkligheten, samt utifrån fakta ta rekommendera åtgärderna som att byta ut till nytt eller renovera d.v.s. relina med infodringsstrumpa. Därefter, som steg 2, kan de ta fram förfrågningsunderlag för att få in anbud samt ordna ett entreprenadkontrakt för den entreprenör som man vill anlita. De kan sedan även vara drivande projektledare såsom expert inom relining. Med deras expertis så slipper man massa ÄTA-kostnader.

  Jörn Poulsen

  Fastighetsförvaltare

  Hej Peter! Jag saknar dig i vårt nya projekt. I vår nya entreprenad har jag blivit tvungen att arbeta med papper och penna, A4-pärm enligt metod “18-hundratal”. Ni ligger långt före andra konsultföretag med ert upplägg.

  Kenneth Davidsson

  HSB Brf Håljuteberget

  Flando visade redan under förstudien en stor och bred kunskap om relining och kom med ett bra förslag på hur vi skulle lägga upp projektet. Flandos erfarenhet av upphandling enligt ABT06 gjorde också att vi snabbt kom fram till ett bra avtal, när vi hade utvärderat tre kandidater.

  Eskil Larsson

  RÖVAS Lidingö

  Flando var till stor hjälp under hela projektet genom att löpande följa entreprenörens arbete, kalla till byggmöten, skriva protokoll mm. Speciellt viktigt var uppföljning och bedömning av ÄTA samt granskning av filmer. Både vid intern granskning av våra revisorers, samt vid slutbesiktningen fick både förstudien, upphandlingen och genomförandet högsta betyg.

  Eskil Larsson

  Rudboda Övre VA samfällighet Lidingö

  Vi kan med facit i hand konstatera att utan Flandos hjälp hade vi själva inte kunnat driva detta projekt utan mycket mer arbete och trassels för Rövas medlemmar.
  Peter Jobark som föreningens representant är lätt att ha att göra med, alltid trevlig och punktlig. Svarar snabbt på mail och telefon. Trots avståndet till Göteborg har det aldrig varit problem att hitta tider att träffas på.

  Eskil Larsson

  RÖVAS Lidingö