Om relining

Istället för stambyte

Så här funkar det

Att förnya och renovera ledningar på insidan.

Relining kan utföras på framförallt två olika sätt. Dels via sprutning med polyesterplast och dels genom att man dränker en strumpa med antingen en epoxilösning eller bisfenolfri plast, så kallad strumpinfodring. Filmen ovan visar strumpinfodring från Brawoliner, bara en av många leverantörer.
Kärt barn har många namn: relining, lining, rörinfodring, stamrenovering är alla benämningar på att renovera rör invändigt. Idag använder de flesta entreprenörer material som beräknas hålla i minst 50 år. Med hjälp av en expertkonsult får ni underlag till att fatta rätt beslut inför er rörrenovering.
Billigare
Snabbare
Mindre störning
Miljövänligare
Hållbart över tid

Ett alternativ till stambyte

Tidigare fanns bara ett alternativ, nämligen att byta de befintliga rören och göra ett sk. traditionellt stambyte. Ett stambyte medför stora arbeten med att riva och bila i väggar samt bjälklag för att sedan återställa allt. För boende och företagare i huset är det ett mycket störande ingrepp som pågår under lång tid och man kan oftast inte bo kvar i huset.

Tekniken har gått framåt och nu kan man istället förnya stammar i fastigheter, även stammar som är svåra att nå. Det kallas relining eller rörrenovering och innebär avsevärt mycket mindre störningar för boende, men har också stora ekonomiska fördelar jämfört med vanligt stambyte i fastigheten.

Med dagens teknik är relining jämförbart med helt nya rör. Det ställer dock krav på rätt genomförande och rätt materialval. Det dyker upp fler och fler leverantörer inom relining och stamrenovering på marknaden och därför är det viktigare än någonsin att förlita sig på experter.

Relining och miljö

Ett traditionellt stambyte är dessutom förknippat med stor energiförbrukning och CO2 -utsläpp; först måste man riva för att komma åt rör/stammar, avfallet skall transporteras och deponeras, och slutligen skall nya rördelar samt yt- och tätskikt produceras, transporteras och installeras.

Rivning av ytskikt, håltagning, kassering av rör, kopplingar, ventiler, isolering etc genererar enligt Boverket cirka 1,4 ton avfall per stambytt lägenhet. Avfall som bara i bästa fall sorteras på ett riktigt sätt. Vid relining byggs nya, foglösa, rörsystem inuti befintliga rör vilket håller nyproduktion av rördelar och yt- och tätskikt till ett minimum.

Relinade rör och plaströr har också en yta som ger ett markant bättre flöde som inte heller försämras med tiden, vilket är fallet för andra rör som rostar och/eller utsätts för filmbildning. Ackumulerat under rörens totala livslängd blir det stora skillnader i miljöpåverkan.

Boka kostnadsfritt möte

Bland våra kunder finns Brf Masthugget som stoltserar med att vara Sveriges största bostadsrättsförening (1172 lägenheter) till lilla Brf Alania 1 (16 lägenheter). Inget är för stort eller för litet för oss! Vi kan hjälpa er inför och under er reliningentreprenad.
Arbetsområdet sträcker sig från Malmö i söder till Stockholm i norr, men ibland ännu längre bort. Vår hemmabas är Göteborg. Ni väljer själva om mötet sker på plats eller via video. De flesta av våra kunder får vi via rekommendation från tidigare nöjda föreningar, men det är alltid roligt att se vem som hittat oss online! Hör av dig!

Kontakta oss direkt!