Allt du velat veta om relining

sett ur ett konsultperspektiv

Att förnya och renovera ledningar på insidan.

Kärt barn har många namn: relining, lining, rörinfodring, stamrenovering är alla benämningar på att renovera rör invändigt. Idag använder de flesta entreprenörer material som beräknas hålla i minst 50 år. På den här sidan har vi försökt besvara så mycket frågor som möjligt, om just relining. Ta hjälp av oss som expertkonsulter i ert reliningprojekt innan ni tecknar kontrakt med entreprenör, gärna i ett så tidigt skede som möjligt. Det blir tryggt och ekonomiskt.
Billigare
Snabbare
Mindre störning
Miljövänligare
Hållbart över tid

Vad är relining?

Ett utmärkt alternativ till stambyte då enbart avloppsrören behöver renoveras.

Tidigare fanns bara ett alternativ, nämligen att byta ut de befintliga rören och göra ett så kallat stambyte. Tekniken har de senaste decennierna gått framåt och man kan numer förnya stammar i fastigheten, även stammar som är svåra att nå. Vid relining skapar man ett nytt rör inuti det gamla och metodvalet avgör hållbarhet och funktion. Med rätt metod på rätt plats så är relining jämförbart med helt nya rör. Relining ställer krav på genomförande och materialval och i takt med att det dyker upp fler och fler entreprenörer inom relining så blir det viktigare än någonsin att förlita sig på experter.

Filmen nedan visar mycket pedagogiskt hur relining med strumpa går till. Sacpro är en av flera leverantörer på marknaden. Man kan välja en som använder sig av Sacpros produkter eller någon helt annan. Det finns numer flera bra att välja mellan.

Som konsulter hjälper vi er bostadsrättsförening med förundersökning, upphandling och projektledning. Vi kan också agera rådgivare inför eller under er reliningentreprenad.

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är första mötet med oss alltid gratis!

Ja, det låter bra!

Vilka reliningmetoder finns det?

Kärt barn har många namn, här reder vi ut skillnaden.

Strumpmetod, sprutmetod, spraymetod, sprayline, borstmetod, hybridmetod, pointline, strumpinfodring, rörrenovering. Vi kan fortsätta i evighet. I stort sett finns det två metoder för relining:

Sprutmetoden och strumpmetoden. Hybridmetoden är en kombination av de båda reliningmetoderna och pointline är strumpmetoden i bitar som används för att laga enstaka hål som uppstått där föreningen inte vill genomföra en fullständig relining av avloppsrören.

Sprutmetoden vid relining

Relining med sprutmetoden är en metod som går både snabbare och är billigare än relining med strumpmetoden. Precis som vid all relining så rensas gjutjärnsrören först från smuts och fett. Därefter sprutas en plastbeläggning, ofta polyester, in på insidan av rören som lägger sig på gjutjärnsrörets yta och bildar en hinna, ett nytt rör.

Vissa påstår att sprutmetoden ger ett självbärande system. Detta är inte sant.

Sprutmetoden kräver dels att underlaget är rent, slätt och torrt för att kunna fästa ordentligt och dels kräver sprutmetoden ett homogent rörsystem att kunna spruta och fästa mot. Även om det ursprungliga röret är i dåligt skick, så måste det finnas kvar i en ursprunglig form för att metoden ska fungera. Finns det hål och sprickor i rören är detta inte en reliningmetod att använda sig av.

Vi kan inte rekommendera sprutmetoden för annat än som en kortare livstidsförlängning, t ex i väntan på ett stambyte eller i kombination på vissa delar – t ex brunnar som inte ska bytas ut, då man samtidigt gör relining med strumpmetoden på övriga delar av avloppssystemet.

Att använda sig av sprutmetoden i liggande ledningar under bottenplattan är rent förkastligt då det är i princip omöjligt att få materialet att fästa på dessa.

Strumpmetoden vid relining

En flexibel strumpa dränks med antingen en epoxilösning alternativt en bisfenolfri plast och vrängs därefter in i de gamla avloppsrören med hjälp av tryckluft. När strumpan har härdat har ett homogent, självbärande rörsystem bildats – motsvarande helt nya rör.

I grenar mot t ex kök och badrum sätts så kallade grenförstärkningar in med ett specialverktyg. Montering av grenförstärkningar vid relining är mycket viktigt, eftersom ledningssystemets svagaste punkt oftast är själva grenen.

Tekniken utvecklas hela tiden och tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan olika entreprenörer. De flesta företag som arbetar med relining sätter strumpan från bottenvåning upp till tak och öppnar därefter upp för grenförstärkningar. Från badrum och kök skjuter man sedan in nästa strumpa ”från andra hållet” som möter och överlappar grenförstärkningen.

Ett fåtal gör en annan typ av relining där man vränger in strumpan våningsplan för våningsplan, så kallad Step-by-Step. Det innebär att man går in under nedersta våningen och skjuter strumpan från strax under våningsplanets botten upp till grenledningarna mot kök och badrum, där strumpan delar sig i tre. Två delar går ut mot grenledningarna och en av dem fortsätter upp till nästa våning. Man har på det sättet skapat grenar som inte behöver grenförstärkas. Därefter upprepar man sedan proceduren våningsplan för våningsplan, step by step.

Vikten av att göra förundersökning

För att komma fram till metod- och materialval inför en relining, så är det viktigt att börja med en förundersökning. Förundersökningen utgår från filmat material där man faktiskt kan se rörens aktuella status. Därefter tar man fram förutsättningarna för fastigheten och ser vad det faktiskt är som behöver renoveras, hur många öppningar som måste tas, om brunnar ska bytas osv.

Det kan finnas andra lokaler i huset, med hyresgäster som bedriver verksamhet som inte får störas, eller som har speciella krav – t ex butiker, förskolor eller tandläkare. Allt det här måste tas hänsyn till och bakas in i en plan. När förutsättningarna finns på plats har man skapat ett bra underlag för att gå vidare och göra en upphandling.

”Det låter dyrt”, tänker du.

Vi ska inte säga något annat – att anlita oss som konsulter inför er relining kostar en slant, men det är ingenting jämfört med den summa vi kommer att spara in åt er under entreprenadens gång. Det är som att bygga ett hus. Man sätter inte upp väggar och tak innan man lagt en rejäl grund för huset att stå på.

Det låter vettigt!

När behöver man göra en relining?

Det finns ett antal symptom att vara uppmärksam på. Här listar vi de vanligaste som kan vara en signal på att det är dags att göra något åt avloppet.

Dels kan rörens ålder vara en vägvisare om att man behöver utföra någon slags åtgärd. På rör som är under 25 år är det normalt sett inga problem, men då börjar det bli hög tid att utföra kontroll av avloppet. Det gör man genom att undersöka rörens status med hjälp av en kamera.

Fett i avlopp - relining

Att regelbundet spola sina rör, från det att de är helt nya, är ett billigt sätt att få dem att hålla längre. Ungefär var 3-5 år är lagom för att få bort avlagringar och fetter som fastnat under åren. Det är också viktigt att informera alla boende om hur man bör sköta sitt avlopp. Vi har skrivit om vad man inte bör spola ner i avloppet på denna sida.

Om rören är över 30 år är risken stor att de är både nötta och skadade. Det är då hög tid att renovera avloppet och då kan relining vara ett bra alternativ.

Det är dessutom så att de flesta rör som är satta på 1920-talet börjar gå sönder idag men även vissa rör som är satta på 1990-talet går sönder idag, så man kan inte enbart gå på ålder. Skillnaden beror på att det är olika stållegeringar – helt enkelt sämre kvalitet inköpt för ett mycket billigare pris.

Utöver ålder följer här en lista på symptom att vara uppmärksam på:

 • Återkommande stopp.
 • Översvämning eller vattenskador.
 • Råttor i avloppet.
 • Synliga rostangrepp på stammar.
 • Dålig lukt.
 • Det bubblar i avlopp eller handfat.
 • Torra vattenlås.
 • Dålig avrinning i toalettstolen.
 • Rostangrepp eller täta avluftare.
 • Fukt i källare, på golv och väggar.
 • Tak som flagnar i badrum.

Känner du igen några av dessa symptom? Då är det en signal på att något KAN vara fel med avloppet och det är troligen dags att undersöka varför.

Vi behöver hjälp!

Hur lång tid tar relining?

Denna jakt på tid (och pengar)! I nutid verkar vi ha mindre tid än någonsin och mindre lust att spendera den på tidskrävande ”åkommor”. Renovering av avloppet är en av dem, förstås.

Vid relining kan man jobba mycket snabbare än vid ett stambyte. Ett hus med ungefär 100 lägenheter tar ca 3-5 månader. De boende har tillgång till sitt avlopp hela tiden, bortsett från ungefär 1-2 veckor då man jobbar med just deras stam.

Under reliningentreprenaden planerar man också ofta arbeten på ett sådant sätt att man inte relinar både badrumsstam och köksstam samtidigt, om detta är möjligt. Alla lägenheter går ju inte på två olika stammar, men många gör det. Det innebär att de boende har tillgång till vatten och avlopp under hela entreprenadtiden, antingen i kök eller i badrum.

Mer om skillnaden i tid för stambyte och relining, har vi skrivit om här.

Kan man jämföra relining och stambyte?

Relining är billigt. Stambyte är dyrt. Räcker inte det som svar?

Nej, riktigt så enkelt är det ju inte att jämföra relining och stambyte. Det är faktiskt som att jämföra äpplen och päron. Vi slutar prata i metaforer och säger så här:

Relining och stambyte är inte två metoder som konkurrerar med varandra. Förr fanns däremot inte relining som alternativ och då var ju stambyte enda möjliga vägen att renovera fastighetens rör.

Om man håller sig till enbart avloppsrenovering, dvs avloppsrören och inget annat, så är relining oslagbart. Det är billigare, mycket billigare faktiskt, går snabbare, är betydligt enklare för de som bor i huset och är mer miljövänligt. Relining med strumpa innebär dessutom att de nya rören får en kvalitet som är jämförbar med helt nya rör.

Vissa (vi) går till och med så långt, att de vågar sig på att säga att det till och med blir ett bättre resultat med relining än att byta ut rören, eftersom man slipper skarva de ”nya” rören med kopplingar. Men det är klart, då sticker man ju ut hakan ordentligt och får hela VVS-Sverige emot sig.

Trots det vågar vi faktiskt påstå att relining med strumpa är, rätt utfört, ett bättre alternativ. I de fall där ledningarna syns, t ex i garage, källare eller butiksplan, kan det vara en fördel att byta till nya rör, eftersom det helt enkelt blir snyggare.

Stambyte

Vid relining kan man renovera avloppsrören. Vissa entreprenörer klarar av att relina även badrumsgrodan, även om det fortfarande är relativt få. Däremot är relining inte ett alternativ om det finns fler saker som behöver åtgärdas, t ex tätskikt, badrum, el eller kall- och varmvatten. Då är stambyte oftast ett bättre alternativ.

Här har vi skrivit mer om skillnaden mellan relining och stambyte.

Ps. Vi älskar VVS-Sverige. Det är fantastiska hantverkare som gör fantastiska jobb.

Är relining miljövänligt?

Plast, gifter och annat bedrövligt. Kan det verkligen vara miljövänligt?

Det är klart att reliningbranschen säger att relining är ett miljövänligt alternativ. Som konsulter försöker ju vara så källkritiska som möjligt men faktum är att det finns inte så många studier som gjorts på exakt hur miljövänligt eller miljöfarligt relining faktiskt är.

Vi har tagit reda på följande fakta:

Rivning av ytskikt, håltagning, kassering av rör, kopplingar, ventiler, isolering osv genererar enligt Boverket ca 1,4 ton avfall per stambytt lägenhet. Vid relining byggs nya foglösa rörsystem inuti de gamla befintliga rören vilket håller nyproduktion av rördelar och yt- samt tätskikt till ett minimum.

Det finns också en jämförande livscykelbedömning gjord på Lunds Tekniska Högskola som visade att strumpmetoden för relining såväl som andra icke-självbärande beläggningsmetoder har fördelar för miljön jämfört med stambyte. Detta förutsätter dock att livslängden på både relining och stambyte beräknas vara lika lång, vilket är fallet om man använder strumpmetoden.

Strumpmetoden fick i livscykelbedömningen fördelar i 14 av 18 kategorier och som jämförelse gav relining med strumpmetoden 3.0 kg CO2e* / m2 medans stambyte kvalade in på lite mer än det dubbla 6,8 kg CO2e / m2.

*CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser.

Man kan därför konstatera att i jämförelse med stambyte så är relining mer miljövänligt.

Bisfenol i vattenledningar

Bisfenol A (BPA) - denna omstridda heta potatis

Tur att vi har Kemikalieinspektionen i Sverige! Där kan man läsa en rapport om avgivning av Bisfenol A vid renovering av dricksvattensledningar. Där står även vilka svenska regler som gäller vid användning av tvåkomponentsepoxi vid just relining.

I Sverige är det nämligen förbjudet att använda vissa epoxibaserade material vid renovering av tappvattenrör. Tappvattenrör är de rör som förser oss med dricksvatten eller varmvatten för konsumtion.

Bisfenol A (BPA) är ett ämne med hormon- och reproduktionsstörande egenskaper som länge funnits i olika produkter, allt från leksaker, kassakvittton och biljetter till nappflaskor och smink.

Kort och gott, det finns överallt omkring oss. Dessa kemikalier liknar strukturen hos könshormorner, som t ex östrogen, vilket gör att de kan störa puberteten, minska fertilitet eller störa nerv- och immunsystem.

Det är omdebatterat hur stor mängd av Bisfenol A som faktiskt ger negativa konsekvenser, men vi kan konstatera att Bisfenol A är skit, för att uttrycka oss i klartext.

Då man använder tvåkomponentsepoxi för relining av avlopp så blandas en bas och en härdare på plats i huset. Detta ställer naturligtvis stora krav på arbetsmiljö och säkerhet då komponenterna i detta läge är förenade med stora hälsorisker för de som arbetar med plasten. En rörstrumpa dränks i tvåkomponentsblandningen och vrängs därefter in i det gamla röret med tryckluft för att härdas på plats, med hjälp av t ex värme. När blandningen har härdat är det ytterst små mängder av BPA som kan läcka ut från epoxin. I synnerhet eftersom avlopp inte heller utsätts för högre temperaturer, så som t ex varmvattenledningar.

Det här ÄR en väldigt svår fråga. Självklart vill alla ha helt giftfria produkter, men man vill också ha full funktion, i det här fallet ett avlopp som ska klara av påverkan under många år, rörelser i huset osv. Det måste alltså vara ett tillräckligt starkt, men också flexibelt material. Som tur är går tekniken hela tiden framåt och det utvecklas hela tiden nya material där fler och fler blir helt Bisfenol-fria.

För att sätta frågan i ett högst ovetenskapligt perspektiv, under tiden vi väntar på fler giftfria alternativ, så kan nämnas att de små mängderna Bisfenol som släpper från våra härdade avloppsrör, är ingenting i jämförelse med det vi kissar ut i form av rester från p-piller. Vi spolar ner aceton, nagellack – ja till och med målarfärg i vissa fall! En del schampo och tvål är inte så rena som vi tror och vi slösar med rengöringsmedel. Har du någon gång själv hällt ner propplösaren kaustiksoda i avloppet till exempel? Du är inte ensam…

Vill du hjälpa till att göra världen till en bättre plast? Förlåt. Plats!
svanen.se kan du söka bland 20.000 miljömärkta varor och tjänster, som är bra för både dig, avloppet och miljön!

Kan man utföra relining på alla rör?

Som vanligt är storleken av betydelse.

Dels är det faktiskt en storleksfråga. Eftersom man infogar ett nytt rör i ett befintligt rör så krymper diametern invändigt. Det blir också besvärligt att arbeta med mindre dimensioner men framförallt så måste ju avloppsvattnet, och icke-nämnda rester däri, få plats i röret.

Det går att utföra relining på rör som är 55 mm eller större, men det är inte alla entreprenörer som klarar av detta lägsta-mått. Relining är ett hantverk som ställer stora krav på erfarenhet och precision. Det är viktigt att ha rätt utförare och att göra rätt materialval.

Ett mer normalt lägsta-mått som är gångbart i hela branschen är 75 mm, en normal köksledning. Själva stammen som löper ståendes genom huset brukar vara 110 mm, men det finns såklart variationer.

Förutom själva storleken, eller diametern, så beror möjligheterna till relining även på ledningarnas skick. Om man vid genomgång av ledningarnas status upptäcker att de krackelerar fullständigt så är relining ej genomförbart. Det är här dock extremt ovanligt. Om ledningarna däremot spricker, vilket är betydligt vanligare, är relining med strumpmetoden ett utmärkt val.

Relining med sprutmetoden fungerar inte om rören har sprickor eller hål. Dessa måste i så fall lagas innan sprutrelining kan genomföras. Sprutrelining bör också, som vi konstaterat tidigare, ses som en bra reservmetod, eller en slags livstidsförlängning i väntan på något större, t ex ett nära förestående stambyte. Metoden är klart klenare än strumpmetoden. Den är därför också billigare och går snabbare att utföra.

Till och med i vissa fall, där ledningen är helt borta – uppäten av tid och slitage, går det att utföra relining med strumpmetoden. Ett exempel är vissa köksledningar som är ingjutna i golvet. Formen finns då kvar och det är lätt att utföra relining och skapa ett nytt rör inuti den befintliga formen, även om själva ledningen har vittrat bort.

Det finns alltså hopp för i princip alla ledningar!

Vad kostar relining?

Det här är den absolut vanligaste frågan vi får. Vad kostar en bil? Ja, det beror ju på vilken modell och utrustningsnivå du väljer.

Priset för relining beror dels vilken metod som används – strumpmetoden eller sprutmetoden, och dels på husets förutsättningar: antal stammar, antal grenledningar, om brunnar ska plastas eller åtgärdas på annat sätt, antal schakt som behöver grävas etc.

Själva prislappen brukar landa mellan ca 3.000 – 6.000 kr/m men skiljer sig åt beroende på om det är ett flerbostadshus med flera våningar eller t ex en radhuslänga där samlingsledningen under husen ska renoveras med relining. Hur komplicerat systemet är byggt är också en fråga som avgör priset.

Innan relining utförs så bör man göra en förundersökning för att ta reda på det faktiska behovet. I alla fall om man är prismedveten.

Föreningen behöver också få en helhetsbild över hur entreprenaden kommer att påverka de boende, både ekonomiskt men också praktiskt. I förundersökningen tittar vi på filmat material och ritningar, vi går runt i huset på plats och ser så att det verkligen stämmer överens med ritningarna och räknar ut hur mycket och vad som ska renoveras med relining.

Hur mycket öppningar behöver göras? Finns ledningar som INTE ska renoveras? Ska brunnar åtgärdas? Kanske finns en tandläkare i huset där det måste saneras för kvicksilver eller så har en förskola speciella krav.  Det kan finnas många skäl till att det är bra att få hela bilden från start.

Förundersökningen syftar dels till att ge föreningen en ungefärlig prisbild, men med förundersökningen skapar man dessutom ett bra underlag för att gå vidare och göra en detaljerad upphandling. En upphandling med så många parametrar som möjligt.

En upphandling är väl inte så svår att genomföra?
Självklart kan man lämna in mallade upphandlingsdokument och strunta i förundersökningen, men då kan man lika gärna anlita vilken entreprenör som helst och be om ett rörligt pris.

Genom att genomarbeta upphandlingen och tvinga entreprenörer att svara på en mängd detaljerade tekniska frågor så undviker vi risken att de lägger ett alldeles för lågt bud av konkurrensskäl. Låga pris kompenseras alltid i ett senare skede under entreprenaden (ÄTA-arbeten) och det blir helt enkelt inte så billigt som man trodde från början. Till viss del kommer ÄTA-arbeten ändå tillkomma under entreprenaden, men det är viktigt att hålla dessa på en så låg nivå som möjligt.

Kontakta oss för mer information, vi har fri rådgivning vid första mötet så passa på att ställa alla frågor ni har! Vi har digitala möten, t ex via Teams, men kommer också gärna ut på plats och besöker er.

Kan man bo kvar under relining?

Yes. Det kan man. Definitivt.

Relining är lite bökigt. Stambyte är fasansfullt. Tänk så här:

Vid stambyte måste alla gamla ledningar bort. Det ska bilas och borras och krossas och släpas och störas och dammas.

Själva reliningen är i princip tyst. Men vid relining behöver man först rensa ledningarna, ofta med vatten och kätting. Det låter en del. Men inte i närheten lika mycket som när man bilar i väggar och golv. Ibland behöver man öppna för schakt och då låter det tillfälligt under det arbetet. Kompressorn som håller strumpan uppblåst i röret medans den härdar låter ju under tiden den arbetar, men ingen av dessa störningar är anledning till att flytta hemifrån under tiden relining utförs i fastigheten.

Vatten och toalett då?
Under en eller två veckor kommer avloppet troligen inte att gå att använda. De flesta föreningar löser detta med en dusch/toa-bod på innergården och så kallad torr- eller skogstoa i lägenheten. Det här är någonting som entreprenören ordnar fram, allt efter föreningens önskemål.

Dessutom brukar reliningen planeras stamvis på ett sådant sätt att man har kök eller badrumsstammen öppen under tiden man renoverar den andra. Det gör, i de fall det är möjligt, att man har vatten och avlopp i köket när man inte har det i badrummet och vice versa.

Så ja, man kan absolut bo kvar under stamrenovering med relining. De flesta gör det. Andra passar på att åka på semester!

Ps. Glöm inte att lämna nyckeln hemma om du åker till Kanarieöarna.

Kontakta oss för mer information om hur ni bör gå vidare i ert reliningprojekt. Vi har fri rådgivning vid första mötet så passa på att ställa alla frågor ni har! Vi har digitala möten, t ex via Teams, men kommer också gärna ut på plats och besöker er.

Måste jag lämna in min nyckel vid relining?

Du måste inte, men det är ganska praktiskt.

Inlämning av nycklar under tiden som relining sker i fastigheten orsakar alltid stora problem i flerfamiljshus.

Självklart vill du inte lämna ifrån dig din nyckel! Det är ju det värdefullaste du har! Möjligen bortsett från dina barn…

Hur det än är, så innebär relining ett arbete med vatten och avlopp. De flesta arbeten kan skötas från källare eller tak och man behöver då normalt inte springa ut och in ur alla lägenheter.

Det finns ändå tillfällen där man behöver komma in i lägenheterna, t ex för att komma åt en stam eller öppna en lucka. Det finns också tillfällen där det uppstår vattenläckor, t ex för att röret är gammalt och rostigt och inte håller när entreprenören börjar arbeta med stammen.

Det är i sådana fall extremt viktigt att entreprenören snabbt kan ta sig in i berörd eller berörda lägenheter för att stoppa läckan. En läcka som man inte kommer åt kan orsaka stor skada, både i den aktuella lägenheten men också för lägenheter i våningsplan under.

Idag finns tydliga säkerhetsrutiner kring nyckelhantering. Man lämnar in nyckeln till föreningen, den låses in i ett skåp. Nyckeln ska finnas i skåpet under tiden relining pågår och lämnas tillbaka i de fall den hämtas ut under dagtid. Nycklarna kvitteras vid in- och utlämning så man vet exakt vem och när personen hämtat nyckeln.

Om du ändå känner dig osäker och inte vill lämna ifrån dig nyckeln, så behöver du garantera att du är 100% hemma under tiden som arbetet pågår. Poängen här är inte nyckeln, utan tillgång till lägenheten.

Ett samarbete är nödvändigt för att arbetet med relining av stammarna ska löpa smidigt!

Hur länge har relining funnits?

Nej, inte i evigheter, men i alla fall sedan förra århundradet!

Relining i fastighet har använts som renoveringsmetod sedan 1990-talet, alltså ungefär 30 år.  I början fanns en del barnsjukdomar, precis som med all ny teknik, men numer har man fått fram material, produkter och teknik som är väl beprövad och hållbar.

Alla nya tekniker möter på skepsis och motstånd. I vissa fall är detta befogat. Regeringen gjorde 2013 en Bisfenol-utredning som lämnade förslag till lagstiftning mot Bisfenol vid rörinfodring. Det ledde till att regeringen lagstiftade ett förbud om tvåkomponentsepoxi med Bisfenol A inte fick användas vid relining av tappvattenledningar. Läs mer om Bisfenol i relining.

Relining är numer ett självklart val då det är dags att renovera avloppsrören. Behöver ni renovera mer än själva avloppsledningarna, som t ex badrum och dess tätskikt? Då kan istället stambyte vara vägen att gå.

Läs mer här om skillnaderna mellan stambyte och relining.

Ps. Relining i mark däremot, har funnits betydligt längre. 10 år. Kanske till och med 20 år, säger vissa.

Boka kostnadsfritt möte

Vi var en av de första konsulterna i Sverige, specialiserade på just relining, så du kan lita på att vi vet vad vi pratar om! Bland våra kunder finns Brf Masthugget som stoltserar med att vara Sveriges största bostadsrättsförening (1172 lgh) till lilla Brf Alania 1 (16 lgh).
Inget är för stort eller för litet för oss! Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med förundersökning, upphandling och projektledning vid relining. Arbetsområdet sträcker sig från Malmö i söder till Stockholm i norr, men ibland ännu längre bort. Vår hemmabas är Göteborg. Välj själva om mötet sker på plats eller via video.

Kontakta oss direkt!