Om relining

Istället för stambyte

Så här funkar det

Att förnya och renovera ledningar på insidan.

Relining kan utföras på framförallt två olika sätt. Dels via sprutning med polyesterplast och dels genom att man dränker en strumpa med antingen en epoxilösning eller bisfenolfri plast, så kallad strumpinfodring. Filmen ovan visar strumpinfodring från Brawoliner, bara en av många leverantörer.
Kärt barn har många namn: relining, lining, rörinfodring, stamrenovering är alla benämningar på att renovera rör invändigt. Idag använder de flesta entreprenörer material som beräknas hålla i minst 50 år. Med hjälp av en expertkonsult får ni underlag till att fatta rätt beslut inför er rörrenovering.
Billigare
Snabbare
Mindre störning
Miljövänligare
Hållbart över tid

Ett alternativ till stambyte

Tidigare fanns bara ett alternativ, nämligen att byta de befintliga rören och göra ett sk. traditionellt stambyte. Ett stambyte medför stora arbeten med att riva och bila i väggar samt bjälklag för att sedan återställa allt. För boende och företagare i huset är det ett mycket störande ingrepp som pågår under lång tid och man kan oftast inte bo kvar i huset.

Tekniken har gått framåt och nu kan man istället förnya stammar i fastigheter, även stammar som är svåra att nå. Det kallas relining eller rörrenovering och innebär avsevärt mycket mindre störningar för boende, men har också stora ekonomiska fördelar jämfört med vanligt stambyte i fastigheten.

Med dagens teknik är relining jämförbart med helt nya rör. Det ställer dock krav på rätt genomförande och rätt materialval. Det dyker upp fler och fler leverantörer inom relining och stamrenovering på marknaden och därför är det viktigare än någonsin att förlita sig på experter.

Relining och miljö

Ett traditionellt stambyte är dessutom förknippat med stor energiförbrukning och CO2 -utsläpp; först måste man riva för att komma åt rör/stammar, avfallet skall transporteras och deponeras, och slutligen skall nya rördelar samt yt- och tätskikt produceras, transporteras och installeras.

Rivning av ytskikt, håltagning, kassering av rör, kopplingar, ventiler, isolering etc genererar enligt Boverket cirka 1,4 ton avfall per stambytt lägenhet. Avfall som bara i bästa fall sorteras på ett riktigt sätt. Vid relining byggs nya, foglösa, rörsystem inuti befintliga rör vilket håller nyproduktion av rördelar och yt- och tätskikt till ett minimum.

Relinade rör och plaströr har också en yta som ger ett markant bättre flöde som inte heller försämras med tiden, vilket är fallet för andra rör som rostar och/eller utsätts för filmbildning. Ackumulerat under rörens totala livslängd blir det stora skillnader i miljöpåverkan.

Boka kostnadsfritt möte

Bland våra kunder finns Brf Masthugget som stoltserar med att vara Sveriges största bostadsrättsförening (1172 lägenheter) till lilla Brf Alania 1 (16 lägenheter). Inget är för stort eller för litet för oss! Vi kan hjälpa er inför och under er reliningentreprenad.
Arbetsområdet sträcker sig från Malmö i söder till Stockholm i norr, men ibland ännu längre bort. Vår hemmabas är Göteborg. Ni väljer själva om mötet sker på plats eller via video. De flesta av våra kunder får vi via rekommendation från tidigare nöjda föreningar, men det är alltid roligt att se vem som hittat oss online! Hör av dig!

Kontakta oss direkt!

  Vad säger våra kunder?

  Vi är väldigt stolta över att vi har så många nöjda kunder. Nedan kan du läsa vad några av dem tycker.
  Vi insåg tidigt att vi behövde hjälp med hela vårt projekt angående avloppsrenoveringen. Vi kontaktade Flando och hade inledande dialog med Peter Jobark. Peter gav ett väldigt seriöst intryck och vi fick ett stort förtroende för honom från första början. Peter var sedan med oss genom hela processen från nulägesanalys, upphandlingsunderlag, val av entreprenör till ett helt genomfört projekt. Flando med Peter Jobark som ansvarig gjorde ett gediget och professionellt arbete och stöttade vår förening på ett föredömligt sätt genom hela projektet.

  Tobias Granelli

  Brf Alania 1

  Flando AB har jag anlitat i alla mina rörrenoveringsprojekt. Dels att som steg 1 först göra en kartläggning med statusundersökning, kontroll av bef VVS-ritningar att de stämmer med verkligheten, samt utifrån fakta ta rekommendera åtgärderna som att byta ut till nytt eller renovera d.v.s. relina med infodringsstrumpa. Därefter, som steg 2, kan de ta fram förfrågningsunderlag för att få in anbud samt ordna ett entreprenadkontrakt för den entreprenör som man vill anlita. De kan sedan även vara drivande projektledare såsom expert inom relining. Med deras expertis så slipper man massa ÄTA-kostnader.

  Jörn Poulsen

  Fastighetsförvaltare

  Hej Peter! Jag saknar dig i vårt nya projekt. I vår nya entreprenad har jag blivit tvungen att arbeta med papper och penna, A4-pärm enligt metod “18-hundratal”. Ni ligger långt före andra konsultföretag med ert upplägg.

  Kenneth Davidsson

  HSB Brf Håljuteberget

  Flando visade redan under förstudien en stor och bred kunskap om relining och kom med ett bra förslag på hur vi skulle lägga upp projektet. Flandos erfarenhet av upphandling enligt ABT06 gjorde också att vi snabbt kom fram till ett bra avtal, när vi hade utvärderat tre kandidater.

  Eskil Larsson

  RÖVAS Lidingö

  Flando var till stor hjälp under hela projektet genom att löpande följa entreprenörens arbete, kalla till byggmöten, skriva protokoll mm. Speciellt viktigt var uppföljning och bedömning av ÄTA samt granskning av filmer. Både vid intern granskning av våra revisorers, samt vid slutbesiktningen fick både förstudien, upphandlingen och genomförandet högsta betyg.

  Eskil Larsson

  Rudboda Övre VA samfällighet Lidingö

  Vi kan med facit i hand konstatera att utan Flandos hjälp hade vi själva inte kunnat driva detta projekt utan mycket mer arbete och trassels för Rövas medlemmar.
  Peter Jobark som föreningens representant är lätt att ha att göra med, alltid trevlig och punktlig. Svarar snabbt på mail och telefon. Trots avståndet till Göteborg har det aldrig varit problem att hitta tider att träffas på.

  Eskil Larsson

  RÖVAS Lidingö