PROJEKTLEDNING VID RELINING

Entreprenören och beställaren har nu skakat hand och skrivit på ett kontrakt och reliningentreprenaden påbörjas.

Rollen som projektledare innebär att vara smörjmedlet mellan entreprenör och beställare; i de flesta fall en styrelse eller fastighetsägare som oftast inte har samma specialistkompetens i frågor som rör byggnation, fastighetsrenovering och relining.

Projektledaren finns nära beställaren och har en viktig rådgivande funktion, med kompetens om både det finstilta och det handgripliga.

Som beställare kan ni se projektledaren som er förlängda arm. Han eller hon ska väga fördelar och nackdelar, och hjälpa er att fatta bra beslut. Genom projektledaren ska ni kunna driva entreprenaden inom planen för tid, budget och kvalitet.

Betydelsen av bra kommunikation är ovärderlig. Alla parter måste få den information de behöver i rätt tid. Med öppen och rak kommunikation undviker vi många fallgropar.

Upphandling inför relining

Projektledaren är en nyckelperson som organiserar och leder byggmöten under entreprenaden och ser till att alla berörda parter tar del av de ändringar som görs. Förutom att ta rätt och snabba beslut under pågående entreprenad som i sin tur minimerar ÄTA-arbeten så håller projektledaren kontroll på att entreprenören håller sig till budget och avtalad plan.

Slutsats – med en erfaren projektledare sparar man både tid och pengar.

OM UPPHANDLING
OM FÖRUNDERSÖKNING

ANLITA OSS FÖR TRYGGHET, EKONOMI OCH GARANTI

Boka Fri Rådgivning!