Flando AB utför förundersökning inför en eventuell relining på Upplandsgatan 54 i Stockholm.

Ofta vet man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att en stamrenovering är nödvändig men man förstår inte hur en relining och dess entreprenad påverkar de boende. Man vet heller inte vilka kostnader en relining innebär eller om man ska ta tappvatten och avlopp samtidigt. Med en genomarbetad förundersökning kan man dessutom lämna ett riktigt bra och detaljerat underlag inför en upphandling.

Ju fler förutsättningar man kan redovisa på förhand, desto färre kostnader tillkommer på ÄTA-arbeten (Ändringar, Tillägg, Avgående) under själva entreprenaden, kostnader som blir extra dyra eftersom de är oplanerade. Att göra en förundersökning är alltså en ren investering som lönar sig i slutändan när den stora fakturan ska betalas. Dessutom vet man som kund exakt vad det är man beställer!

Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 7 på Upplandsgatan 54 i Stockholm har en mycket vacker fastighet som ritades av George Hagström och Frithiof Ekman. De båda arkitekterna hade lite ovanliga idéer och lade ner stor omsorg på gårdsmiljön vilket var ovanligt då.  På 1930-talet fick A-uppgången centralvärme och badrum och det var inte förrän flera år senare som även de andra uppgångarna skulle erhålla denna lyx. På 1940-talet kallades i folkmun Kejsarkronan 7 för “Vasaslottet”.

För att lyxen ska upprätthållas i ytterligare många år, så behöver behöver de renovera elller byta ut sina stammar. Brf Kejsarkronan 7 går just nu i relining-tankar och denna förundersökning kommer att visa precis var och hur de behöver åtgärda sina rör samt vilka kostnader som är förenade med denna metod av stamrenovering.