Efter genomgången förundersökning och upphandling har Brf Värtahus nu startat entreprenaden för att med relining förnya husens samlingsledningar, grenledningar samt brunnar för spillvatten under bottenplattorna.

Brf Värtahus omfattar fyra hus och 123 lägenheter. Inom ett halvår beräknas hela arbetet vara klart. Under reliningen ska spillvattnet från stammarna, som redan är renoverade i ett tidigare skede, avledas så att de boende inte är utan avlopp under tiden.

Reliningen kommer att utföras av Sverör med strumpa från Brawoliner. Projektledare är Peter Jobark från Flando AB.