Vi på Flando AB arbetar som expertkonsulter där vi hjälper bostadsrättsföreningar att hitta rätt i djungeln av material, metoder och entreprenörer. Vi hjälper även till att hålla renoveringsprojekten under kontroll, vilket innebär att man i slutändan slipper obehagliga ekonomiska överraskningar.

Relining är ett utmärkt sätt att renovera rören i fastigheten, men det finns olika metoder som passar olika bra beroende på rörens kvalitet och läge i huset. Att använda en viss metod kan vara förkastligt på vissa sträckor och ibland är en kombination att föredra. Valet av metod är dels beroende på rörens status och dels beroende på vad målet med själva renoveringen är. Vill man t ex bara livstidsförlänga inför ett framtida stambyte eller vill man ha ett helt nytt självbärande rörsystem?

Hur går det till?
Vi brukar alltid börja med en förundersökning eftersom denna ger en tydlig bild av det aktuella läget. Vi går igenom huset och brukar dessutom filma en eller ett par olika typstammar för att ta reda på faktisk status.

Förundersökningen lägger också grunden och möjligheten till att göra en riktigt bra upphandling. En bra och detaljerad upphandling behöver man eftersom entreprenörerna annars inte vet exakt vad det är som ska utföras. En del bostadsrättsföreningar skickar en vanlig, enkel offertförfrågan och entprenören får då antingen:
1. Ta höjd för oväntade saker, vilket gör att priset blir onödigt högt. Eller det mer vanliga:
2. Lägga sig på ett lägre pris och i slutändan ta ut sina merkostnader på sk. ÄTA-arbeten. Det är arbeten som inte varit möjliga att planera för och som man därför tar extra betalt för eftersom föreningen då inte har något annat val än att slutföra entreprenaden. Slutnotan blir därför mycket dyrare än vad man från början hade tänkt sig.

Vikten av upphandlingsdokumentation inför relining<
En upphandlingsdokumentation innefattar allmänna föreskrifter och teknisk rambeskrivning vilket är referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för arbeten i byggbranschen. Kraven är sådana som branschen uppfattar som god praxis, accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande.

Dessa texter är i sin tur samordnade med de Allmänna bestämmelserna AB, ABT och ABK som blir gällande genom att åberopa detta i ett kontrakt mellan entreprenör och beställare samt konsult och beställare.

Vi är smörjmedlet mellan entreprenör och beställare
Det är här vi på Flando AB kommer in eftersom vi fungerar som expertkonsulter, kravställare och smörjmedel mellan entreprenör och beställare som ju i det här fallet är föreningen. Allt för att få entreprenaden att flyta så smärtfritt som möjligt för alla inblandade och samtidigt hålla entreprenadpriset på en bra nivå.

Självklart kostar det att anlita en konsult, men vi vågar påstå att föreningen sparar igen detta på slutnotan. Vi kan hjälpa till med alla steg från en första förundersökning till upphandling och senare projektledning. Ju tidigare vi kommer in i projektet, desto bättre slutresultat.

Vi förstår att det är mycket att ta in och försöka förstå!
Därför erbjuder vi samtliga bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en fri rådgivning, där vi kommer ut och träffar en eller flera representanter från er styrelse och berättar mer om oss och hur en reliningentreprenad går till. Det är helt kostnadsfritt oavsett om ni sedan väljer att gå vidare med eller utan oss i processen.

De allra flesta brukar uppskatta detta möte eftersom de efteråt har en helt annan förståelse för vad en sådan här entreprenad innebär för huset och de boende.

Hör av dig, du också!