I vilken ända ska man börja?  När man står inför ett rörrenoveringsprojekt kan frågorna vara många. Hur stort är renoveringsbehovet? Hur påverkar en renovering de boende? Ska vi göra om badrummen samtidigt? Vad kommer det att kosta?

Genom att boka in ett besök av oss får ni svar på vad en reliningentreprenad innebär för boende och fastighetsägare, vilka metoder som finns och vad som lämpar sig för just er fastighet.

Och du, besöket kostar ingenting!

Boka fri rådgivning!

Förundersökning inför rörrenovering

Att börja med en förundersökning inför en relining är oftast viktigt för att finna det faktiska behovet. Man kanske redan vet att en renovering är nödvändig men man förstår inte hur entreprenaden påverkar de boende, vilka kostnader det innebär eller om man ska renovera mer än själva avloppet samtidigt.

Andra frågor kan vara hur mycket öppningar som måste göras i väggar och golv eller om ledningarna under källargolvet måste renoveras. Det finns också olika metoder av relining som lämpar sig olika bra i olika situationer.
Förundersökningen innebär svar på mängder av frågor som kommer att ge styrelsen i er förening eller fastighetsägaren möjlighet att fatta rätt beslut om kommande åtgärd.

“Om någon hade talat om för mig att jag inte skulle kunna göra säkra omkörningar eller att jag kommer att behöva ta en annan väg eftersom min bil inte klarar av de branta backarna, så hade jag köpt en bättre motor redan från början. Nu blev det både dyrt och omständligt att byta i efterhand, speciellt eftersom bilhandlaren dessutom tog extra betalt för att snabbt kunna lösa mina problem. Onödiga pengar som kunde satsats på annat.”

Så fungerar det här med, fast det är lite mer komplicerat. Med en genomarbetad förundersökning, får man inte bara reda på vad behovet faktiskt är, utan man kan också lämna ett riktigt bra och detaljerat underlag inför en upphandling.

Ju fler förutsättningar man kan redovisa på förhand, desto färre kostnader tillkommer under själva entreprenaden, kostnader som då blir extra dyra eftersom de är oplanerade, precis som med motorbytet i exemplet ovan.

Att göra en förundersökning minskar risken för obehagliga och dyra överraskningar samtidigt som vi håller nere totalkostnaden. Kort och gott; en investering som lönar sig i slutändan.

Upphandling inför entreprenad

Vid en upphandling inför relining tar vi hjälp av resultatet i förundersökningen och skapar ett förfrågningsunderlag med så många parametrar som möjligt.

Det innebär att anbudsgivaren inte behöver ta lika mycket höjd för osäkra riskmoment som de normalt måste göra då de inte vet de exakta förutsättningarna i fastigheten.

På det sättet håller vi nere entreprenadens totalpris och undviker även risken för att entreprenörerna lägger ett alldeles för lågt bud av konkurrensskäl. Det lägre anbudet kompenseras i ett senare skede genom dyra och oväntade ÄTA-arbeten*.

Den här typen av arbete kräver en hel del dokumentation, som t ex allmänna föreskrifter och teknisk rambeskrivning vilket är referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för arbeten i byggbranschen.

Kraven är sådana som branschen uppfattar som god praxis, accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande.
Dessa texter är i sin tur samordnade med de Allmänna bestämmelserna AB, ABT och ABK som tillsammans med garantier blir gällande genom att åberopa detta i ett kontrakt mellan entreprenör och beställare samt konsult och beställare.

Andra saker som ofta glöms bort i sammanhanget är vilket ansvar föreningen eller fastighetsägaren har som byggherre. Entreprenader ska idag anmälas till skatteverket, det finns krav på ID-06 och arbetsmiljösamordning samt brandskydd med mera.

När kompendiet (anbudsförfrågan) är färdigt skickas detta, tillsammans med aktuella ritningar och filmer, ut till den eller de entreprenörer som är med i upphandlingen. Entreprenörerna behöver därefter få fastigheten visad för att bilda sig en egen uppfattning om rörrenoveringen. De går sedan tillbaka till kontoret, räknar på jobbet och sammanställer sedan en offert som skickas in några veckor senare.

Konkurrensutsatt upphandling

Anbudsförfrågan sänds till flera anbudgivare. Eftersom fler entreprenörer deltar i upphandlingen blir momenten mer omfattande och tidskrävande. Denna form av upphandling blir därför något dyrare och tar längre tid. För oss kända, likväl som okända, entreprenörer kan delta i upphandlingen.

När anbuden inkommit sammanställs dessa. Vi visar på skillnader och får er att förstå precis vad det är entreprenören erbjuder och vad som ingår i deras anbud i jämförelse med vår anbudsförfrågan. Vi gör en rekommendation på lämplig entreprenör men det är alltid fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som fattar det avgörande beslutet.

Strategisk partnering – riktad upphandling

Strategisk partnering, där vi arbetar tillsammans med en speciellt utvald entreprenör optimal för just er fastighet, är ett öppet samarbete med olika entreprenörer vi använt oss av tidigare. Valet av entreprenör sker i samråd med er som beställare.
En del entreprenörer kan t ex vara inriktade på en viss typ av teknik eller så har de specialiserat sig på äldre fastigheter med komplicerad rördragning. Andra entreprenörer kan vara mer lämpade att anlita vid entreprenader i större fastigheter där det ställs krav på en helt annan typ av organisation för att allt ska fungera.

Den stora skillnaden att arbeta tillsammans med företag man känner sedan tidigare är att man lär känna varandras behov, processer och arbetssätt. På det sättet löper allting smidigare och blir så kostnadseffektivt som möjligt. Det blir också en effektivare riskhantering eftersom vi vet exakt hur entreprenörens organisation fungerar. Tidplaner hålls bättre. Kvaliteten säkerställs och för de boende löper arbetet med störningar så optimalt som möjligt.

Projektledning vid entreprenad

Entreprenören och beställaren har nu skakat hand och skrivit på ett kontrakt och reliningentreprenaden påbörjas.

Rollen som projektledare innebär att vara smörjmedlet mellan entreprenör och beställare; i de flesta fall en styrelse eller fastighetsägare som oftast inte har samma specialistkompetens i frågor som rör byggnation, fastighetsrenovering och relining.

Projektledaren finns nära beställaren och har en viktig rådgivande funktion, med kompetens om både det finstilta och det handgripliga.

Som beställare kan ni se projektledaren som er förlängda arm. Han eller hon ska väga fördelar och nackdelar, och hjälpa er att fatta bra beslut. Genom projektledaren ska ni kunna driva entreprenaden inom planen för tid, budget och kvalitet.

Betydelsen av bra kommunikation är ovärderlig. Alla parter måste få den information de behöver i rätt tid. Med öppen och rak kommunikation undviker vi många fallgropar.

Projektledaren är en nyckelperson som organiserar och leder byggmöten under entreprenaden och ser till att alla berörda parter tar del av de ändringar som görs. Förutom att ta rätt och snabba beslut under pågående entreprenad som i sin tur minimerar ÄTA-arbeten så håller projektledaren kontroll på att entreprenören håller sig till budget och avtalad plan.

Slutsats – med en erfaren projektledare sparar man både tid och pengar.

VI HJÄLPER ER!

BOKA FRI RÅDGIVNING