UPPHANDLING SPECIFIKT FÖR ER FASTIGHET

Vid en upphandling inför relining tar vi hjälp av resultatet i förundersökningen och skapar ett förfrågningsunderlag med så många parametrar som möjligt.

Det innebär att anbudsgivaren inte behöver ta lika mycket höjd för osäkra riskmoment som de normalt måste göra då de inte vet de exakta förutsättningarna i fastigheten.

På det sättet håller vi nere entreprenadens totalpris och undviker även risken för att entreprenörerna lägger ett alldeles för lågt bud av konkurrensskäl. Det lägre anbudet kompenseras i ett senare skede genom dyra och oväntade ÄTA-arbeten*.

Den här typen av arbete kräver en hel del dokumentation, som t ex allmänna föreskrifter och teknisk rambeskrivning vilket är referensverk med texter som beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för arbeten i byggbranschen.

Upphandling inför relining

Kraven är sådana som branschen uppfattar som god praxis, accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande.
Dessa texter är i sin tur samordnade med de Allmänna bestämmelserna AB, ABT och ABK som tillsammans med garantier blir gällande genom att åberopa detta i ett kontrakt mellan entreprenör och beställare samt konsult och beställare.

Andra saker som ofta glöms bort i sammanhanget är vilket ansvar föreningen eller fastighetsägaren har som byggherre. Entreprenader ska idag anmälas till skatteverket, det finns krav på ID-06 och arbetsmiljösamordning samt brandskydd med mera.

När kompendiet (anbudsförfrågan) är färdigt skickas detta, tillsammans med aktuella ritningar och filmer, ut till den eller de entreprenörer som är med i upphandlingen. Entreprenörerna behöver därefter få fastigheten visad för att bilda sig en egen uppfattning om rörrenoveringen. De går sedan tillbaka till kontoret, räknar på jobbet och sammanställer sedan en offert som skickas in några veckor senare.

KONKURRENSUTSATT UPPHANDLING

Anbudsförfrågan sänds till flera anbudgivare. Eftersom fler entreprenörer deltar i upphandlingen blir momenten mer omfattande och tidskrävande. Denna form av upphandling blir därför något dyrare och tar längre tid. För oss kända, likväl som okända, entreprenörer kan delta i upphandlingen.

När anbuden inkommit sammanställs dessa. Vi visar på skillnader och får er att förstå precis vad det är entreprenören erbjuder och vad som ingår i deras anbud i jämförelse med vår anbudsförfrågan. Vi gör en rekommendation på lämplig entreprenör men det är alltid fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som fattar det avgörande beslutet.

STRATEGISK PARTNERING (RIKTAD UPPHANDLING)

Upphandling inför relining

Strategisk partnering, där vi arbetar tillsammans med en speciellt utvald entreprenör optimal för just er fastighet, är ett öppet samarbete med olika entreprenörer vi använt oss av tidigare. Valet av entreprenör sker i samråd med er som beställare.
En del entreprenörer kan t ex vara inriktade på en viss typ av teknik eller så har de specialiserat sig på äldre fastigheter med komplicerad rördragning. Andra entreprenörer kan vara mer lämpade att anlita vid entreprenader i större fastigheter där det ställs krav på en helt annan typ av organisation för att allt ska fungera.

Den stora skillnaden att arbeta tillsammans med företag man känner sedan tidigare är att man lär känna varandras behov, processer och arbetssätt. På det sättet löper allting smidigare och blir så kostnadseffektivt som möjligt. Det blir också en effektivare riskhantering eftersom vi vet exakt hur entreprenörens organisation fungerar. Tidplaner hålls bättre. Kvaliteten säkerställs och för de boende löper arbetet med störningar så optimalt som möjligt.
OM FÖRUNDERSÖKNING
OM PROJEKTLEDNING