Flando AB har genomfört upphandling med kontraktskrivande inför entreprenad på Brf Värtahus, i fastigheterna Lanforsvägen 21-23, Lanforsvägen 25-37, Lanforsvägen 39-49 och Älvkarleövägen 2-20 i Stockholm. Föreningen är uppförd 1936 och omfattar 123 lägenheter och ett antal lokaler. Peter Jobark på Flando AB kommer att stå för projektledning och samordning mellan beställare, boende och entreprenör i samband med stamrenoveringen.

Brf Värtahus valde att göra en relining även kallad rörinfordring, istället för stambyte, med den sk strumpmetoden. Just i detta fall används en flexibel strumpa från Brawoliner, ett tyskt varumärke som är marknadsledande i Europa. Brawoliner tillverkar strumpor för relining med mycket hög kvalitet och levereras i Sverige av Sacpro AB.

Status på ledningarna i Brf Värtahus, vad gäller renlighet och bedömd korridering, är att de behöver renoveras inom en snar framtid. Inga hål har upptäckts, men förekomst av hål kan finnas då korridering samt avlagringar gör att det är svårt att kunna se.

Strumpan har många fördelar, t ex att den anpassar sig efter rörets olika dimensioner och utvidgar sig alltså vid behov. Det gör att man inte behöver byta strumpstorlek vid denna typ av relining utan arbetet flyter snabbt och smidigt utan onödiga skarvar.

Vid relining med flexibel strumpa impregnerar man strumpan med epoxi, en slags härdplast. Innan den har stelnat vränger man in strumpan i röret med tryckluft. Man gör därefter öppningar för grenrör (t ex till toaletter) där man sätter in en extra grenförstärkning. Allt härdas innan reliningen är komplett och ett nytt rör står på plats inuti det gamla. Det gamla röret fyller då inte längre någon funktion eftersom man har fått ett helt nytt bärande rörsystem som kommer att hålla i många år.

[prompt type=”left” title=”Behöver ni hjälp?” message=”Kontakta oss på Flando så hjälper vi er!” button_text=”Ja, tack!” button_icon=”thumbs-up” circle=”true” href=”kontakta-flando”]