Relining igång på Brf Folkungaträdet

SWERÖR utför just nu rörinfodring av spill– och dagvattenledningar i fastigheten på Lidnersplan 12, Stockholm.