Flando AB ingår ramavtal med Fastighetsägarna

Fastighetsägarna Service Stockholm AB och Flando AB har med start 1 maj 2014 ingått ramavtal.