En glad återförening

För ungefär 16 år sedan korsades Peters och mina vägar för första gången på dåvarande Telia. Vi