Fastighetsägarna Service Stockholm AB och Flando AB har med start 1 maj 2014 ingått ramavtal. Parterna har en gemensam målsättning att samarbeta inom områdena projektledning av bygg- och installationstekniska projekt, besiktningar och utredningar avseende fastigheter som ägs av Fastighetsägarna Stockholms medlemmar.

– Det känns jätteroligt och inspirerande att få förtroendet att jobba med Fastighetsägarna som deras expertkonsult i reliningfrågor, säger Peter Jobark, VD för Flando AB.

– Relining är ju en relativt ny metod som utvecklats rejält de senaste 10 åren, fortsätter han. Därför är det extra viktigt att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare anlitar experter i branschen som kan hjälpa dem att undvika missar och onödiga kostnader. Dessutom vill man ha reliningen utförd på ett sådant sätt att den håller under många, många år.

Vi på Flando AB kan hjälpa Fastighetsägarnas medlemmar att ta reda på ledningarnas status idag och därigenom behovet av renovering samt vilken renoveringsmetod som är bäst att använda sig av. Vi brukar i de allra flesta fall rekommendera strumpmetoden eftersom denna bygger ett helt nytt stabilt rör inuti det gamla röret. Att använda sig av sprutmetoden kan vara bra på vissa ställen eller som en mer temporär lösning, men är oftast svårare att få till riktigt bra kvalitetsmässigt.

Efter upphandling av lämpliga entreprenörer hjälper vi även till med projektledning så att entreprenaden flyter smidigt för alla inblandade; beställare, entreprenör och de boende.