SWERÖR utför just nu rörinfodring av spill– och dagvattenledningar i fastigheten på Lidnersplan 12, Stockholm. Peter Jobark på Flando AB sköter projektledning och samordning mellan beställare, boende och entreprenör i samband med stamrenoveringen.

Brf Folkungaträdet valde att göra en relining, istället för stambyte, med den sk strumpmetoden. Just i detta fall används en flexibel strumpa från Brawoliner, ett tyskt varumärke som är marknadsledande i Europa. Brawoliner tillverkar strumpor för relining med mycket hög kvalitet och levereras i Sverige av Sacpro AB.

Strumpan har många fördelar, t ex att den anpassar sig efter rörets olika dimensioner och utvidgar sig alltså vid behov. Det gör att man inte behöver byta strumpstorlek vid denna typ av relining utan arbetet flyter snabbt och smidigt utan onödiga skarvar.

Vid relining med flexibel strumpa impregnerar man strumpan med epoxi, en slags härdplast. Innan den har stelnat vränger man in strumpan i röret med tryckluft. Man gör därefter öppningar för grenrör (t ex till toaletter) där man sätter in en extra grenförstärkning. Allt härdas innan reliningen är komplett och ett nytt rör står på plats inuti det gamla. Det gamla röret fyller då inte längre någon funktion eftersom man har fått ett helt nytt bärande rörsystem som kommer att hålla i många år.