Vi har sagt det förr – ett säkert tecken på att det är dags att göra något åt sina rör är när råttor tar sig in i ledningssystemen. Ibland så långt så att de till och med dyker upp i toaletten! Det var nämligen vad som hände hos Susanne Elisasson som bor i en av Familjebostäders lägenheter i Kungsladugård i Göteborg.

Hon var på toaletten och borstade tänderna när hon hörde hur ett plaskande ljud fortsatte trots att hon stängt av vattenkranen. Det var en råtta som försökte ta sig upp ur holken. Susanne var handlingskraftig och fick tag på råttan och slängde ut den. Frågan är bara var den dyker upp här näst?

Henrik Mortensen arbetar som kommunikationsstrateg på Familjebostäder i Göteborg och säger till GP att problemet med råttor har blivit ett större problem i Göteborg på sistone. En kombination av dåliga rör och kyla gör att råttorna rör på sig mer än vanligt och dyker upp på allt fler platser.

Peter Jobark på Flando AB är expertkonsult i frågor som rör relining och menar att det kan ta många år innan ett problem upptäcks. Därför kan det vara bra att göra en kontroll av ledningarna i huset med jämna intervall, menar han.

– Råttorna nyttjar de hål som uppkommer i gamla ledningar och tar sig in i samlingsledningarna under bottenplattan. De klättrar upp för stammarna och tar sig in i lägenheterna via vattenlåset i toalettstolen, säger Peter Jobark.

– De har inga som helst problem att klättra flera våningar, fortsätter han och menar att det grundläggande problemet är att råttorna, genom hål i ledningarna, tar sig in över huvudtaget. En vanlig lösning på det är att byta ut ledningarna i bottenplattan till helt nya, men det innebär ju tyvärr att man måste göra hål i golvet. Det är ett ganska omfattande och kostsamt arbete.

– I trånga utrymmen och svåråtkomliga ställen är relining (rörrenovering) ett extra bra alternativ. Ledningarna blir som nya utan någon som helst påverkan på golvet. Dessutom är det mycket billigare än ett stambyte.