Det är många som undrar vad kostnaden för en relining (rörrenovering) är. Frågan blir extra intressant när man jämför pris mellan relining och stambyte. Tyvärr är det lite som att jämföra äpplen och päron eftersom det beror helt på vad som faktiskt renoveras och/eller byts ut. I ett stambyte sker oftast en större renovering medan en relining kan vara mer flexibel och bara renovera de delar som behöver åtgärdas.

I ett traditionellt stambyte läggs ett nytt tätskikt i badrummen vilket gör att man samtidigt byter ut rören i badrumsgolvet. Stambytet medför att man byter både vatten- och avloppsledning samtidigt (tappvatten och avloppsvatten) och det innebär att fastigheten får helt nya rör.

Pris för ett stambyte

Priset för både nytt tätskikt och nya rör hamnar inte sällan uppemot 200.000 kr, varav badrumsrenoveringen (dusch, toalett, kakel etc) står för halva kostnaden. Priset är naturligtvis en grov uppskattning eftersom storlekar på badrum och utseenden på fastigheter är olika. I samband med ett stambyte så byts de liggande rören i källaren oftast INTE ut eftersom de ligger i eller under golvet. Man kommer inte åt dessa på något annat sätt än att såga fram dem vilket är en mycket dyr och omständlig process.

Relining i sin tur är mer flexibelt. Man renoverar ofta stående stammar eller liggande rör i källaren eller både och samtidigt. Att renovera i skyddsrum är oftast inga problem vid relining, men är omöjligt vid stambyte eftersom man varken får riva eller ändra i skyddsmiljöer. Relining med strumpa lämpar sig extremt bra på svåråtkomliga ställen och ger dessutom ett helt tillslutet, självbärande system som är helt utan skarvar.

Pris för relining med strumpa

Priset för relining varierar med den metod man använder och vilka ledningar och stammar som ska renoveras. Att enbart göra en relining (rörrenovering) för avloppsrören och inte tappvattnet (det som kommer ur kranen) kostar ca 30.000 kr per lägenhet. Eftersom varje fastighet ser olika ut så är priset givetvis en grov uppskattning. Att inkludera både vatten- och avloppsledningar gör att priset klättrar upp till ungefär 50.000 kr per lägenhet – vilket ändå är halva priset jämfört med ett stambyte om vi räknar bort badrumsrenoveringen.

Fördelar och nackdelar med relining

En nackdel med att genomföra en relining med strumpa är att det i dagsläget inte finns någon bra metod för att renovera badrumsgrodan, dvs ledningarna under badrumsgolvet. I gengäld så har vi fått förhandsrapport om att en smart lösning snart finns till hands på marknaden även för just denna bit och då blir relining ett ännu mer komplett alternativ till stambyte.

Andra fördelar med relining, förutom ett mycket lägre pris än ett stambyte, är ju givetvis att det är miljövänligt eftersom man slipper riva, sortera och transportera material. Att använda strumpmetoden gör att relining blir jämförbart med stambyte då slutresultatet innebär ett helt självbärande ledningssystem inuti de gamla ledningarna. Dessa har då inte längre någon funktion, men får ändå stå kvar. Att det finns hål i de gamla ledningarna är inte heller något problem eftersom strumpan tillsluter eventuella skador. Reliningprocessen är tyst och ren och de boende kan också bo kvar under renoveringen och det är självklart positivt.

Pris för relining med beläggningsmetoden

Att utföra relining med beläggningsmetoden, då man sprutar eller borstar ut en polyester- eller epoxiblandning, är ett annat alternativ som är ännu billigare i pris. Där landar motsvarande kostnad på ca 15-20.000 kr per lägenhet. Metoden kräver dock att underlaget är helt rent och torrt och yttersta noggrannhet vid applicering eftersom ett flytande material inte är lika jämnt och förutsägbart som en strumpa. Arbetet kräver en precis hand och hänsyn bör tas till omkringliggande faktorer som t ex rörens aktuella status och läge.