På uppdrag av Fastighetsägarna Service Stockholm AB har Peter Jobark på Flando AB varit projekt- samt byggledare under arbetet med rörförnyelse (relining) på Lidnersplan 12 i Stockholm. I fastigheten hos Brf Folkungaträdet har samlingsledningar under bottenplattan och källargångar relinats. Arbetet är nu avslutat.

Samtliga ledningar är renoverade med Brawoliner strumpa som nytt foder. Vissa delar av systemet har bytts ut. Dagvatten med ledningar och vattenlås har kopplats bort från spillvattensystemet och lagts om på annat sätt. Under entreprenaden har flertalet extrabeställingar tillkommit som entreprenören SVERÖR genomfört på ett utmärkt sätt.

Entreprenaden har genomförts inom entreprenörens givna pris i anbudet och tillsammans med de ÄTA (Ändringar, Tillägg, Avgående arbeten) som uppkommit ligger den totala kostnaden helt och hållet inom den kostnadskalkyl som genomfördes och presenterades av Flando AB i förundersökningen.

En förundersökning är kostnadsbesparande!

Entreprenören fick genom Flandos förundersökning och upphandlingsdokumentation tydliga förutsättningar och slapp därför ta höjd i sitt anbud för oväntade överraskningar i fastigheten. På det sättet kunde priset hållas på en verklighetsanpassad nivå och det sparade många kronor åt föreningen.