Idag, den 1 april, skojas det friskt i Svenska medier. En av alla tidningar som gått all-in på det här området är Lerums Tidning som hotar Lerums invånare med att Tingshuset, en gammal klenod i kommunen, har fått sättningsskador och troligen måste rivas. Huset kan vid ett kraftigt skyfall, enligt Sten Bergström på Sveriges geologiska undersökning,  spolas ner i Säveån och ut i Aspen.

Förstärka Säveån med relining

Den nyligen tillsatta Tingshuskommissionen arbetar nu för att hitta olika alternativ. Förutom att lyfta Tingshuset med kran och flytta det till t ex Floda eller Tollered så har kommunpolitikerna fått för sig att förstärka Säveån invändigt med relining. Att just förstärka vattendrag, sjöar och åar med relining är på experimentstadiet, får vi veta. En positiv bieffekt är att laxbeståndet i Säveån skulle gynnas. De små rackarna får det lättare att hitta uppströms utan att behöva fightas med bottenhinder i form av stenar och kvistar. Även turistnäringen gynnas då ett starkare vattenflöde med mer fart innebär att Lerum blir ett framtida besöksmål för människor som vill prova på forsränning. Enligt Carl von Whatenfvall, VD på H2O Action Adventure, så behöver bara Lerum Energi släppa på lite mer vatten vid kraftverket i Hedefors. Sedan är saken biff.

Om Lerums kommun behöver riktig specialistkompentens i vad som är möjligt att utföra och vilka materialval de ska använda vad gäller relining, så är de mer än välkomna att höra av sig. Humor saknar de i alla fall inte!

April, April!

Bild från Lerums Tidning, foto Per Anger. Läs hela artikeln här.