Brf Kejsarkronan 7 på Upplandsgatan i Stockholm har en av Stockholms absolut vackraste innergårdar. Tidigare i år hjälpte vi dem med en förundersökning av deras ledningsnät för spill- och dagvatten. Förundersökningen syftade till att kontrollera ledningarnas status och ta fram ett beslutsunderlag inför en eventuell renovering.

Vi kunde konstatera att husens stående stammar är i behov av renovering.  Vi har gjort en rekommendation på lämplig renoveringsmetod och sköter upphandlingen för denna entreprenad. Relining beräknas starta hösten 2015.