Vi är mycket glada över att få ta oss an ett projekt på hemmaplan. Bostadsrättsföreningen Fribergsgatan Johanneberg, belägen på Fribergsgatan 8 i Göteborg har kontaktat oss för hjälp inför en eventuell renovering av stående stammar för spillvatten samt liggande ledningar under bottenplattan. Huset byggdes 1944 och har 7 våningar, där 7:de våningen är i etage till vinden. Huset består av 31 lägenheter och ett antal lokaler. De gjorde ett stambyte eller en sk. ROT-renovering 1978 och har sedan dess spolat stammarna för ca 5 år sedan.

Syftet med denna förundersökning är att den ska utgöra beslutsunderlag för att vidare ta beslut om relining, vilken typ av relining, ungefärligt pris och tidsåtgång. I förundersökningen ska även en kontroll göras för att se att ledningsdragningen stämmer överens med ritningsunderlaget. Förundersökningen beräknas vara färdig i början av maj 2015.