På uppdrag av Fastighetsägarna Service Stockholm AB utför Flando AB en förprojektering hos Brf Värtahus i Hjorthagen, Stockholm.

Förprojekteringen syftar till att fånga så många parametrar som möjligt inför en upphandling för att på så sätt lämna ett bättre underlag och få en bättre uppskattning av samtliga kostnader för entreprenaden. Ju fler förutsättningar föreningen kan redovisa desto färre kostnader, som dessutom ofta är av det större slaget, tillkommer på ÄTA under den pågående entreprenaden. Är entreprenaden redan pågående har man dessutom mycket små möjligheter att påverka priset på dessa tillägg. ÄTA = ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Det är alltså viktigt för föreningen att göra en förprojektering just för att minimera risken för obehagliga överraskningar och samtidigt hålla nere totalkostnaden inför en reliningentreprenad.

I förprojekteringen ingår också en kartering som i detta fall utförs av Svensk Röranalys AB som underentreprenör till Flando AB. Karteringen besvarar frågor som:

  • Hur ser ledningsnätet ut och hur långt är det?
  • Vad ska renoveras?
  • Finns det sträckor som inte är i behov av relining?
  • Vilka reliningmetoder ska användas och var?
  • Vilka brunnar ska renoveras?
  • Ska alla grenledningar relinas?

Föreningen är uppförd 1936 och omfattar 4 hus, 123 lägenheter och ett antal lokaler. För mer information om Brf Värtahus, kontakta ansvarig projektledare och expertkonsult: Peter Jobark på Flando AB, 0732-30 22 15 eller peter@flando.se