1 januari 1883 grundades Bostadsbolaget Norden N:o 1, en förening som numera benämns Bostadsrättsföreningen Norden nr 1. Fastigheten ligger på Grevgatan 23 i Stockholm och genomför just nu en stamrenovering av en stam med relining som metod.

Peter Jobark fungerar som expertkonsult och rådgivare till föreningen, både vad gäller val av metod, tillvägagångssätt och samarbete med entreprenör. Som alltid inför en relining gäller det att ta hänsyn till de boende.