På Kungsholmen i Stockholm uppfördes 1906-1910 fastigheten som idag Bostadsrättsföreningen Dykaren 33 huserar i. Föreningen har uppfattningen efter rekommendation att spillvattensystemet är i behov av relining. Flando AB fick uppdraget att göra en förundersökning som skulle visa på vad en reliningentreprenad skulle kosta samt tidsåtgång för denna. Ett stambyte genomfördes ca 1984, både för tappvatten, vvc samt spillvatten.

Förundersökningen visade, trots föreningens misstankar, att fastigheten har ett väl fungerande ledningssystem för vatten och avlopp som beräknas hålla i ytterligare minst tio år. Däremot har vi rekommenderat spolning av ledningssystemet eftersom grenledningar till kök är mycket igensatta. Det är vanligt att liggande kökssträckor på t ex vindsvåningar har tendens att gro igen.

Vi misstänker att föreningen är mycket glada över att ha anlitat Flando AB. De har nu sparat hundratusentals kronor på att göra en förundersökning som kunde fastställa det faktiska behovet av en stamrenovering.