Behöver man verkligen en reliningkonsult? Och ska en förprojektering verkligen vara nödvändigt?!

Ja, absolut! Nu ska vi förklara varför:

För att entreprenörer ska kunna ge en så bra ekonomisk såväl som tidsmässig redovisning inför en relining eller stamrenovering så är det till föreningens fördel att ta reda på så mycket som möjligt om de förutsättningar som finns. Det är dessutom av stor vikt att entreprenörerna får möjlighet till en ordentlig genomgång på plats.

Ju fler förutsättningar föreningen kan redovisa desto färre kostnader, som dessutom ofta är av det större slaget, tillkommer på ÄTA under den pågående entreprenaden.
(ÄTA = ändringar, tillägg och avgående arbeten.)

Föreningen ställer krav på funktion och garantier. Även metodval och produktval kan föreningen göra. Metodval och produktval bör också entreprenören kunna föreslå med de förutsättningar som anges i förfrågan.

Förprojekteringens huvudsyfte är att skapa en så bra upphandlingsförfrågan att ÄTA och tidsförskjutningar minimeras. Styrelsen får en klar bild över vad föreningen står inför och får god kännedom om eventuella problemområden. Styrelsen kan därefter ta beslut om vad man vill uppnå och vilka frågeställningar man har i sin förfrågan. Projektledaren för reliningen får därefter också bättre kontroll på själva entreprenaden vilket minimerar extra möten, beslut och inte minst problem för de boende.

En kartering som nästintill alltid föreslås genomföras kontrollerar att ledningsdragningarna faktiskt överensstämmer med ritningarna samt att väggarna är placerade på rätt plats. Kartering är viktigt eftersom denna kontroll gör att man kan minimera oönskade kostnader i samband med entreprenaden.