Det är med stolthet vi kan berätta att ryktet om Flando AB nu har spridit sig utanför Sveriges gränser. Barn- och ungdomsavdelningen vid Centralsjukhuset i Mariehamn på Åland ska utföra VVS-renovering i någon form. Då det är av största vikt att verksamheten fungerar utan störningar är relining ett mycket bra alternativ.

Flando AB har fått uppdraget att göra en förundersökning för att bestämma status och förslag till åtgärd på hur man går vidare i frågan. Kan de utföra relining eller är stambyte enda möjligheten?

Förundersökningen kommer att utföras under hösten 2015.