Genom Fastighetsägarna kontaktade Brf Styrmannen 17 oss tidigare i år. De visste redan att de behövde renovera och filma några avloppsledningar i källaren på Grev Magnigatan 15 i Stockholm. Avloppet i huset är nedgrävt till stora delar varför de redan innan var inne på tanken att utföra en relining.

Föreningen registrerades 1978 och består av 33 lägenheter.

Vi hjälper dem nu med en förundersökning som kommer att fastställa behovet av renovering. Förundersökningen beräknas klar senast 20 april 2016.