På Falköpingsvägen 2-4 i Johanneshov på Hammarbyhöjden ligger fastigheten Studenten 2. Huset byggdes 1939 och har 12 lägenheter. De har fått ett flertal undersökningar och kostnadsförslag gällande byte av stammar alternativt relining av olika entreprenadföretag. Föreningen behöver nu hjälp av en konsult för att kunna ta rätt beslut om åtgärd. Flando AB har av Fasighetsägarna Service Stockholm AB fått uppdraget att genomföra en förundersökning inför relining.

Förundersökningen sparar in och ger kontroll!

Upphandling och projektledning föregås nästan alltid av en förundersökning med kartering.
En förundersökning är viktig för att finna det faktiska behovet. Behöver rören bytas, renoveras eller håller de i några år till? Förundersökningen syftar också till att skapa ett så korrekt underlag som möjligt inför en upphandling. Ett korrekt underlag innebär att anbudsgivaren inte behöver ta lika mycket höjd för osäkra riskmoment som man normalt måste göra då man inte vet förutsättningarna i fastigheten.

Vår erfarenhet visar att det som kunden spenderar på förundersökningen är en liten kostnad i jämförelse med de belopp man sparar in på angivet entreprenadpris från anbudsgivaren. Dessutom ökar förutsättningarna till att hålla ÄTA (Ändringar, Tillägg, Avgående arbeten) på en låg nivå.

Förundersökningen på Brf Studenten 2 i Johanneshov kommer att utföras under sommaren 2015.