Brf Rubinen 1 i Solna är en bostadsrättsförening med 92 lägenheter och 11 företagslokaler. Stammarna byttes ut delvis under åren 94-95 samt -09. De har under en längre tid haft stora luktproblem från avloppen i källaren. En förundersökning inför eventuell relining genomfördes och visade att förändringar i ventilation av avlopp måste göras. Dessutom ska relining av ledningarna i källaren samt under bottenplattan ske med infodring av flexibel strumpa.

Reliningentreprenaden kommer att starta så fort som möjligt. SVERÖR kommer att genomföra arbetet och Flando AB ansvarar för projektledning.