Fastigheten på Grevgatan 23 i Stockholm består av 3 hus med gård mellan gathuset och nästkommande. På uppdrag av föreningen har vi genomfört en förundersökning, för att fastställa aktuell status.

Avloppssystemet är från 1928 och vid inspektion av ledningarna kan bland annat ses mindre rostangrepp samt påbyggnader med beläggningar och avlagringar.

På vissa rör finns inte några synliga defekter såsom hål eller sprickor men man kan se en urgröpning i rörens botten. Detta dike är en orsak att material fastnar och sätter igen ledningen vilket får till följd att avloppsvatten står helt still. På andra sträckor är rören så igensatta att det är omöjligt att komma igenom med en kamera.

Hela ledningssystemet är i behov av en rensning, men eftersom ledningarna är såpass gamla så bör man beakta att samtidigt renovera rören. Till följd av detta har vi rekommenderat Brf Norden 1 att genomföra en renovering (relining med strumpa) av sina ledningar. Upphandling startar under april månad 2016.