Omfattande renovering och reliningarbete

Brf Kejsarkronan 7 på Upplandsgatan i Stockholm genomförde tidigare i år en förundersökning av ledningsnät för spill- och dagvatten. Förundersökningen syftade till att kontrollera ledningarnas status och ta fram ett beslutsunderlag inför en eventuell renovering.

Vi kunde konstatera att husens stående stammar är i behov av renovering.  En upphandling är nu genomförd och entreprenaden beräknas starta 1 mars 2016 och pågår därefter under ca 12 månader. SVERÖR är huvudentreprenör för detta reliningprojekt. MASAB kommer att stå för rensning av rör samt K2 Rekrytering & Entreprenad AB kommer att genomföra brandtätning i tak samt viss ombyggnad i badrum.

Även nymontering av fettavskiljare till anslutande restaurang kommer att genomföras. Sammanhållande projektledare blir Peter Jobark, Flando AB.

Av |2015-12-14T12:08:09+00:00december 14th, 2015|Projektledning, Relining|0 kommentarer

Lämna en kommentar