Tidigare i år genomförde Flando AB på uppdrag av Fastighetsägarna Service Stockholm AB en förundersökning hos Brf Isbrytaren i Stockholm, där vi kunde fastställa avloppsledningarnas status och läge. Förundersökningen arbetade med befintliga ritningar och okulär samt kamerainspekterad genomgång på plats. Vi kunde konstatera att verkligheten och ritningarna stämde mycket bra överens men att stammarna var i behov av renovering.

Brf Isbrytaren valde att gå vidare med upphandling inför relining och därefter projektledning vid entreprenadarbete genom Flando AB. Relining av Brf Isbrytarens stående avloppsstammar startar sommaren 2015.