I trevliga kvarter precis invid Karlbergskanalen i Stockholm ligger Brf Isbrytaren 25. Föreningen bildades 1986 och är belägen på Kungsholms Strand 169 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten som uppfördes 1929 är ett flerbostadshus på 6 våningar med 23 lägenheter och 3 lokaler.

Föreningen spolade tidigare sina stammar men fick problem med läckage. Föreningen har också haft läckageproblem från lägenheter till stam. De vill helst inte göra ett stambyte, men måste ändå åtgärda problemet.

Flando AB gör därför en förundersökning inklusive en kartering (kartläggning av ledningsnätet) som kommer att visa precis var och hur de behöver åtgärda sina stammar samt vilka kostnader som är förenade ifall de väljer relining som stamrenoveringsmetod. Därefter har de fått ett mycket bra underlag att gå vidare med ifall de väljer att göra en upphandling inför en eventuell relining.