Bostadsrättsföreningen Beckasinen 16 i Stockholm äger en fastighet på Frejgatan 6 nära Roslagstull. Huset som är byggt 1905 består av 20 lägenheter och två lokaler fördelat på fem våningar, inredd vind och ett gårdshus på fyra våningar. Ett stambyte gjordes 1981 men föreningen misstänkte att ledningarna var i dåligt skick och ville därför att Flando AB skulle göra en förundersökning med kartering för att ta reda på aktuell status inför en eventuell renovering.

Förundersökningen visade att ledningarna överlag var mycket igensatta och behövde spolas. Däremot var köksledningarna, som ofta är de sämsta i ett hus, rena och fina. Spillvattenledningarna hade punktvis rostgenomslag vilket tyder på att dessa är dåliga. Efter filmning kan vi konstatera att det finns en uppenbar risk för läckage i ledningssystemet och rekommendationen är därför att renovera avloppssystemets dolda stammar och samlingsledningen under golv i källaren.

Metoden rekommenderas vara infodring med strumpa (relining) och tillhörande grenförstärkningar. Upphandling för denna renovering pågår.