Hos Brf Alania 1 i Kungsbacka, söder om Göteborg, har det varit en del avloppsproblem. De kontaktade oss för ett rådgivande möte där vi kunde konstatera att det finns tydlig avloppslukt i huset samt att varmvattencirkulationen i källarplan gått sönder.

På grund av att det saknas avloppsritningar kombinerat med ombyggnationer i huset gör vi nu en kartering av avloppssystemet som kommer att ge oss viktig information om rör och ledningar. Därefter sker en förundersökning som kommer att berätta 1. om stamrenovering (relining) är möjligt 2. vilken metod som bör användas 3. vilka ledningar som måste renoveras och 3. ungefär hur mycket det kommer att kosta.

Förundersökningen beräknas klar under våren 2016.