Föreningen hade under augusti månad 2014 problem med översvämning i källaren och tog då kontakt med Fastighetsägarna Service Stockholm AB som anlitade Flando AB för en utredning om orsaken till översvämningen samt kontrollera stammarnas status i bottenplattan. Var de i behov av relining?

Det visade sig att den kombinerade dag- och spillvattenledningen i källarutrymmet behöver bytas ut helt då denna har en läcka. Vi har rekommenderat föreningen en besiktningsman för detta arbete. Vi har dessutom gett en rekommendation att de i ca 5-års intervall spolar samtliga ledningar, framförallt köksledningar som ofta innehåller en mängd fett och smuts.