Brf Gandvik är en förening speciellt anpassad för seniorboende. Vid inträde i föreningen ska uppnådd ålder vara mellan 55 och 80 år. Brf Gandvik ligger i Djursholm med vattnet som granne. Föreningen är uppförd 1969 och omfattar 96 lägenheter.

Brf Gandvik har haft problem med sina avloppsrör och på senaste tiden även vattenläcka i badrum. Vi hjälper dem nu fastställa hur skicket på ledningarna är, om de behöver göra ett stambyte eller en stamrenovering (relining) och vilken metod som i så fall är att rekommendera.

Förundersökningen kommer att vara klar under våren 2016.