I början av maj utförde Flando AB en förundersökning hos Brf Antennen för att ta reda på ledningarnas status inför en eventuell rörrenovering/relining. Vid förundersökningen har vi arbetat med befintliga ritningar och okulär samt kamerainspekterad genomgång på plats. Verklighet och ritningar stämmer bra mycket bra överens. Däremot kunde vi konstatera att husens stående spillvattenledningar (stammar) är i behov av renovering. Vi har rekommenderat relining med strumpa som renoveringsmetod och därtill grenförstärkningar men även ett byte av synliga ledningar i källaren.

Föreningen har nu valt att gå vidare med en upphandling som kommer att genomföras under hösten 2015. Entreprenaden för denna relining beräknas starta till vintern 2015/2016.