Omfattande renovering och reliningarbete

Brf Kejsarkronan 7 på Upplandsgatan i Stockholm genomförde tidigare i år en förundersökning av ledningsnät för